Enter your keyword

DRACONIC ASTROLOGY

DRACONIC ASTROLOGY

DRACONIC ASTROLOGY

DRACONIC ASTROLOGY

Gezegen ve yıldız dizinimlerinin, insanın varoluşu ve 3. boyut enerjisine indirgenen yaşamında yaratmış olduğu etkileri inceleyen matematiksel ilme “Astroloji“ adı verilir.

Kökeni kadim uygarlıklara dayanan astroloji, farklı ekoller aracılığıyla matematiksel gözleme dayalı biçimde mitolojik semboller, anagram kullanımı ve uzay taban hesaplarıyla insanların hayat planlarındaki muhtemel olay ve kavramların ortaya çıkarılmasını sağlayan bir ilimdir.

Karma Astrolojisini diğer ekollerden daha özel kılan özellik; burç yorumlarından ziyade insan ruhu tanıma ve ruhun evrilişini gözlemleyebilmeye imkan tanıyan çok derin bir disiplin olmasıdır.

Zaman kalitesini ölçmemizi sağlayan astroloji, günümüzün değişen koşullarıyla birlikte alt katmanda daha fazla aktif olan kuantum mekaniğinin etkisi ile günlük yaşantımızda ortaya çıkması olası sorunlara çözüm bulabilmek ve hayatımızı düzene koyabilmek adına başvurabileceğimiz çok önemli bir metotdur.

Doğum haritasının incelenmesi karmamızda beraberinde getirdiğimiz yeteneklerimizin farkına varabilmek ve bu yaşamda gitmemiz gereken yolun belirlenmesi adına çok büyük önem taşır. Ancak varlığın kendi iradesi ile aldığı kararlar hayat planında bu potansiyeli kullanıp kullanmama konusunda belirleyicidir.

“Evrende her şey bir bütündür“ bakış açısı ile olayları gözlemlemek, anlamlı tesadüfleri takip ederek evrenin dilini çözmek ve bağlantılar kurarak anlamlandırmak ruhun dönüşümü sürecinde karşımıza çıkan kişi ve olaylara karşı daha farklı bir bilinç ile yaklaşmamız adına fayda sağlayacaktır.

error: Content is protected !!